Inschrijven voor Kinderdagverblijf Sebastiaan kan via ons aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u downloaden op deze pagina.  

Let op: aan deze site wordt momenteel hard gewerkt. Het inschrijfdformulier is daardoor tijdelijk offline. U kunt wel e-mail sturen naar info@kdvsebastiaan.nlHoud rekening met een wachttijd

Procedure

Zodra uw inschrijving compleet is en verstuurd, ontvangt u van Sebastiaan een ontvangstbevestiging. Hierna nemen we contact met u op om uw inschrijving verder te bespreken. Dit is nog geen bevestiging van plaatsing. Zodra we u een aanbieding kunnen doen, nemen we contact met u op.
Gaat u akkoord gaat met ons voorstel dan stellen we een contract op. Op het moment dat wij het ondertekende contract ontvangen, is de plaatsing een feit en zijn de Algemene Voorwaarden van Kinderdagverblijf Sebastiaan van toepassing op het getekende contract.

Kinderdagverblijf Sebastiaan

Aan deze site wordt 

hard gewerkt!

Aan deze site wordt 

hard gewerkt!

Inschrijven

Plaatsingsvoorwaarden

Bij het inschrijven hanteren wij een aantal plaatsingsvoorwaarden:

  • Kinderen die al geplaatst zijn op Sebastiaan hebben voorrang op kinderen van buitenaf bij de aanvraag vangewenste dagdelen.
  • Een tweede (of derde) kind uit hetzelfde gezin heeft voorrang bij plaatsing, maar alléén wanneer beide kinderen in ieder geval een periode tegelijk op het kinderdagverblijf zitten.
  • Plaatsing of beëindiging vindt plaats op de eerste of de zestiende van de maand.
  • De opzegtermijn voor het beëindigen van de opvang van uw kind(eren) bedraagt twee maanden.
  • De opvang eindigt automatisch van rechtswege op de vierde verjaardag van uw kind, tenzij anders overeenkomen met het kinderdagverblijf, bijvoorbeeld tot en met het einde van de maand
  • Door ondertekening van het intakeformulier tijdens het eerder genoemde kennismakingsgesprek accepteert u onze regels, voorwaarden en (pedagogisch) beleid.
  • Voor inschrijving van uw kind(eren) kunt u het aanmeldingsformulier downloaden, invullen en mailen naar info@kdvsebastiaan.nl.