Kinderdagverblijf Sebastiaan is een kleinschalig kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In verschillende verticale en horizontale groepen bieden we de kinderen een veilige, stabiele en geborgen omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 


Onze verticale groepen

Kinderdagverblijf Sebastiaan heeft twee verticale groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit betekent dat kinderen van een paar maanden tot ongeveer 3 jaar in dezelfde groep zitten. Kinderen in deze leeftijd hebben grotendeels dezelfde behoefte aan veiligheid, stabiliteit, geborgenheid en een hechte band met hun begeleid(st)ers. In een verticale groep kunnen broertjes en zusjes ook bij elkaar blijven als dat gewenst is. De groepsgrootte wordt vastgesteld via de kind-leidster-ratio van de GGD. 

Onze horizontale groep

In onze horizontale groep is plek voor 14 tot maximaal 16 kinderen van ongeveer 3 tot 4 jaar. Kinderen van deze leeftijd maken een sprong in hun ontwikkeling en zijn daardoor zelfstandiger en hebben behoefte aan andere activiteiten. Spelenderwijs bereiden we ze alvast een beetje voor op de basisschool en laten we ze kennismaken met nieuwe vaardigheden. 

Open deuren-beleid
Bij Sebastiaan hanteren we een open-deuren-beleid: kinderen zijn niet gebonden aan hun eigen groep en kunnen meedoen aan activiteiten bij de andere groepen.


Dit betekent niet dat de kinderen vrij in en uit kunnen lopen bij andere groepen, maar wel dat zij leren aangeven wat zij willen en onder begeleiding meedoen met activiteiten op andere groepen. Ook wanneer de groepen kleiner, in vakanties bijvoorbeeld, voegen we groepen soms samen. En we kijken verder dan het eigen kinderdagverblijf en maken af en toe een uitstapje. 


Samen spelen, samen delen - normen en waarden bij Sebastiaan

Op alle groepen van Kinderdagverblijf Sebastiaan leren we de kinderen dezelfde normen en waarden. Door ze te benoemen maar vooral ook door ze voor te leven. Met aandacht luisteren naar elkaar - zowel naar de begeleiders als de kinderen, elkaar laten uitpraten, grenzen en behoeften aangeven, samen spelen en samen delen.   

Kinderdagverblijf Sebastiaan

Aan deze site wordt 

hard gewerkt!

Aan deze site wordt gewerkt

Veilig & kindgericht

Ons kent ons


Kinderdagverblijf Sebastiaan staat voor persoonlijke dagopvang in een warme, huiselijke sfeer. Een vast team van vertrouwde gezichten creëert alle dagen een veilige omgeving, waarin de kinderen zich in alle rust en vrijheid kunnen ontplooien.

Wij werken volgens 4 basisdoelen:

  1. Bevorderen van socialisatie.
  2. Waarborgen van emotionele veiligheid.
  3. Stimuleren van ontwikkeling van de sociale competentie.
  4. Stimuleren van ontwikkeling van persoonlijke competentie.


Kom kennismaken

Kom gerust eens langs om kennis te maken! Em om de sfeer te proeven en onze sfeervolle locatie te bekijken. Maak van tevoren wel even een afspraak zodat we een goede moment kunnen prikken.